Beckers_Perfekt_fasad_plus_3L_HR

Perfekt Facade Plus

Vores bedste maling til træfacader er nu blevet endnu bedre! Perfekt Facad Plus har en suveræn farvebestandighed og giver træet den bedst mulige beskyttelse. Anvendt sammen med Beckers Primex Grundolie til træ samt Primex Trægrund Plus forhindres snavs og skimmel på den malede overflade. Produktet har en god udflydningsevne, tørrer hurtigt og kan påføres de fleste tidligere malede overflader.

  • Den bedste beskyttelse til træfacader
  • Suveræn glans- og farvebestandighed
  • Nem at påføre og giver en flot, ensartet overflade

Kategori: Eksteriør

Forbrug: 6 – 8 m²/l

Glans: Halvmat

Værktøj: sprøjte, pensel, rulle

Malingstemperatur: Overfladetemperatur +7°C til +25°C 

Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed: Klæbefri efter 1(h). Overmalbar efter 4(h).                 

Binder: Akryl

VOC: Limit value (Cat A/d): 130 g/l (2010). Product VOC < 130 g/l.

Forberedelse af overfladen

Se til at overfladen er i god stand inden maling og vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Skrab og børst/fjern løstsiddende maling samt gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter afrundes ved slibning. Høvlede/glatte/hårde/blanke flader slibes matte med groft sandpapir før maling. Umalet endetræ, samlinger og sømhuller behandles først med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres væk efter 30 minutter. Derefter grundes hele facaden samt alt endetræ grundigt med Primex Trægrund Plus. Ved ommaling af flader i dårlig stand skal samtlige flader grundes med Primex Trægrund Plus. Dette gælder ommaling af gamle alkyd- og oliemalede flader. 

INDUSTRIGRUNDEDE PANELER 

Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Beckers Perfekt Facade Plus. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

Mal

Afslut 2 gange med Perfekt Facade Plus. Mal generøst, (se vores vejledning om anvendelse). Mal også endetræ, samlinger og sømhuller omhyggeligt. Når du bruger en rulle eller en sprøjtepistol, anbefaler vi at bruge en pensel bagefter for at opnå en god vedhæftning til overfladen.

Anbefalet forbrug:

Savede paneler: 6-7 m2/l (Våd filmtykkelse: 130-160 μ; Tør filmtykkelse: 50-60 μ)

Høvlede eller tidligere malede paneler: 7-8 m2/l  (Våd filmtykkelse: 110-140 μ; Tør filmtykkelse: 40-50 μ)

På høvlede paneler eller tidligere malede overflader kan det være svært at få nok maling. Hvis lagene er tyndere end anbefalet, skal der males et ekstra lag for at opnå den bedste holdbarhed. 

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug. 

Plejeinstruktioner

Vigtig: Omrøres grundigt før brug!

Underlaget skal være tørt, når der males, maks.16% relativ fugtighed. Mal ikke på overflader der er koldere end +7 grader.

Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgn eller ved dug indenfor 2 timer efter du er færdig med at male. 

Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2). Til overflader, der tidligere er behandlet med linolie eller linoliebaseret maling, anbefaler vi at fortsætte med samme type maling. Overflader, der er behandlet med træbeskyttelse skal grundes inden der males med Perfekt Facade Plus.