Perfekt grundingsolie

BESKRIVELSE

Beckers Perfekt Imprægneringsolie er en flydende imprægnerende grundingsolie til beskyttelse af knaster, endetræ og andre udsatte dele på udendørs træ. Trænger utroligt nemt ind i træfibrene og giver en god beskyttelse mod vandoptag, hvilket mindsker risikoen for, at træet og malingslaget sprækker. Beskytter effektivt mod råd og blåsplint på træ over jorden.

Ved maling af vinduer, følg anvisningerne for Perfekt Vinduesmaling. Perfekt Imprægneringsolie er klar til brug.

PRODUKT DETALJER

  • Kan overmales med vandfortyndbare malinger efter ca. 30min. og med malinger fortyndet med opløsningsmiddel efter 6-8 timer
  • Ca 5m²/liter (tilsvarende 180-220ml/m²) afhængig af hvor meget underlaget suger.