Perfekt_helmatt_fasad_plus_3L_HR_0

Perfekt Helmat Facade Plus

Perfekt Helmat Facade Plus har en suveræn farvebestandighed og giver træet den bedst mulige beskyttelse. Anvendt sammen med Beckers Primex Grundolie Træ Plus samt Primex Trægrund Plus forhindres snavs og skimmel på den malede overflade.

Produktet har en god udflydningsevne, tørrer hurtigt og kan påføres de fleste tidligere malede overflader.

Kategori: Eksteriør

Forbrug: 6 – 8 m²/l

Glans: Helmat

Værktøj: sprøjte, pensel, rulle

Malingstemperatur: Overfladetemperatur +7°C til +25°C

Tørretid ved + 23 ° C og 50% relativ fugtighed: Klæbefri efter 1(h). Overmalbar efter 3(h).                         

Binder: Akryl

Forberedelse af overfladen

Se til at overfladen er i god stand inden maling og vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Skrab og børst/fjern løstsiddende maling samt gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter afrundes ved slibning. Høvlede/glatte/hårde/blanke flader slibes matte med groft sandpapir før maling. Umalet endetræ, samlinger og sømhuller behandles først med Primex Grundolie Træ Plus. Overskydende olie tørres væk efter 30 minutter. Derefter grundes hele facaden samt alt endetræ grundigt med Primex Trægrund Plus. Ved ommaling af flader i dårlig stand skal samtlige flader grundes med Primex Trægrund Plus. Dette gælder ommaling af gamle alkyd- og oliemalede flader. 

Industrigrundene paneler

Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. 

Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Beckers Perfekt Facade Plus. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

Mal

På høvlede paneler eller tidligere malede overflader kan det være svært at få nok maling. Hvis lagene er tyndere end anbefalet, skal der males et ekstra lag for at opnå den bedste holdbarhed. 

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug. 

Plejeinstruktioner

Vigtig

Omrøres grundigt før brug!

Underlaget skal være tørt, når der males, maks.16% relativ fugtighed. Mal ikke på overflader der er koldere end +7 grader. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgn eller ved dug indenfor 2 timer efter du er færdig med at male. 

Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2). Til overflader, der tidligere er behandlet med linolie eller linoliebaseret maling, anbefaler vi at fortsætte med samme type maling. Overflader, der er behandlet med træbeskyttelse skal grundes inden der males med Perfekt Facade Plus.