Perfekt Trægrund

BESKRIVELSE

Beckers Perfekt Trægrunder er en vandfortyndbar grunder til træfacader og vinduer udendørs. Produktet trænger ned i træet, hvilket gør at den forhindrer at træet optager fugt og mindsker risikoen for gennemslag af tanniner fra træet. Produktet har god dækkeevne og gør, at den dækkende maling hæfter godt. Den specialudviklede hurtigt tørrende formel gør, at man under de rette forhold kan grunde og male samme dag. Ved maling af vinduer, følg anvisningerne for Perfekt Vinduesmaling.

PRODUKT DETALJER

  • Vandfortyndbar og glansfri
  • Overmalingsbar efter 6-8 timer.
  • Klæbefri efter ca. 4 timer.
  • 4-7 m²/liter og behandling.